MER AV MIGJag tycker om ord. Och jag tror på ordets makt. Jag tror att det är viktigt att sätta ord på det vi gör, jag tror det är nödvändigt för att kunna fortsätta utveckla och förändra, förbättra. Här är länkar till texter jag skrivit om teater:Ett satans demokratiskt arbete. Om skådespelarnas abete och  process i Satans demokrati. En kortad version publicerades i programmet för Stans delirium.


Skådespelaren, publiken och det delade rummet. Min masteruppsats. Ämnen jag rör vid är skådespelarens möte med publiken, omslutande rum, interaktivitet, skådespelarens ansvar.


Nomadskolan. När jag deltog i STDHs workshop Nomadskolan med Ariane Mnouchkine och Théâtre du Soleil ombads jag av Scen och film att föra dagbok. En kortad version av den publicerades på deras webb. Här är ursprungsversionen.


Satans delirium, intervjuer. Skådespelar intervjuer gjorda till Satans deliriums program. Där kortade , här i fullversion.Här är länkar till grupper jag återkommande arbetar med:


TEMPORARITY www.temporarity.com


CIRKUS TIGERBRAND www.tigerbrand.se


SATANS DEMOKRATI www.satansdemorati.se


Rummet är viktigt. Jag samarbetar gärna med scenograf, men ibland gör jag scenografi i mina pjäser. Så är fallet i Vuxna - så funkar dom!, Känsloforskarna, Medearum och Makten och (h)ärligheten.